- Grumløse

Go to content

Main menu:

HVEM FA'EN ER GRUMLØSE
Hans Larsen gift med Maren Poulsdatter fik Jens Hansen *1010 1829 +0503 1903 gift med Maren Hansen +1861 fik Hans Hansen *2803 1859 +1004 1934 gift med Kirsten Christoffersen *2801 1868 +1107 1953 Hans Hansen og Kirsten Christoffersen fik 12 børn, 11 drenge og 1 pige. Hans Hansen købte navnet Grumløse i 1907.

Én variation af historien er, at han købte navnet Grumløse, da han på Blågårds Seminarium, medens han læste, altid blev kaldt ”Grumløse”, da det var dér, han kom fra, og da der var en hel masse personer i klassen, der hed ”Hansen”!

Variation #2 er at Hans Hansen i 1907 sad i enelærerstillingen på Askvad Skole, var degn og i øvrigt spillede kort med storbønderne og præsten, hvorfor han mente, at det var bedre at hedde ”Grumløse”. Samtidig var der noget med, at staten gerne (for 2. gang) ville have at ikke alle mennesker hed Hansen, Larsen, Jørgensen ....sen ....sen ....sen o.s.v. o.s.v.!  

Simon Alfred Søeberg Hansen Grumløse blev døbt i 1908.
Simon Alfred Søeberg Hansen Grumløse *0407 1908 +1509 1986 gift med Agnete Frederiksen *0902 1913 +1808 2000 fik tre børn: Liss, Kurt & Per Grumløse.
                                                                                                                                                                       

            
Simon Alfred Søeberg Hansen Grumløse (t.v.)
& Hans Hansen Grumløse  

Hans Hansen købte navnet Grumløse i 1907. Hans Hansens' søn Simon Alfred Søeberg Hansen Grumløse blev døbt i 1908.
  
                      

 
Back to content | Back to main menu